Alicja Elżbieta Szumowska

Psycholog – absolwentka Wydziału Nauk Społecznych Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, Certyfikowany Specjalista Psychoterapii Uzależnień (certyfikat Nr 542), Certyfikowany terapeuta NEST (New Experience for Survivors of Trauma)

 

Pracuje od 1987 r. Prowadzi psychoterapię indywidualną i grupową osób współuzależnionych oraz dorosłych dzieci z syndromem DDA/DDD, które zmagają się z depresją,lękiem, problemami z kręgu zaburzeń osobowości, odżywiania, seksualnych lub doświadczyły w swoim życiu przemocy, zaniedbania lub utraty ciąży.

 

Pracuje w nurcie integracyjnym pod superwizją psychoterapeutów i superwizorów międzynarodowego Stowarzyszenia NEST oraz Stowarzyszenia Psychologów Chrześcijańskich.

DOŚWIADCZENIE ZAWODOWE

Wieloletnie doświadczenie w pracy psychologicznej i terapeutycznej zdobywała w różnych instytucjach w Polsce, gdzie przebywała do sierpnia 2007 roku. Pracowała i stażowała m.in. w: szpitalach psychiatrycznych, Ośrodku Terapii Nerwic, Poradni Rodzinnej, Poradni Terapii Uzależnień i Współuzależnień, Dziennym Ośrodku Leczenia Uzależnień oraz Zakładzie Poprawczym i Schronisku dla Nieletnich, a także w wielu w Punktach Konsultacyjnych.

 

Udzielała świadczeń zdrowotnych w zakresie diagnozy, profilaktyki, terapii i rehabilitacji uzależnień i współuzależnień, prowadziła konsultacje, porady indywidualne i grupowe sesje psychoedukacyjne wobec pacjentów uzależnionych od alkoholu i ich rodzin, także podstawową terapię dla osób współuzależnionych oraz pomagała w zakladaniu grup samopomocowych Al-Anon dla rodzin alkoholików. Głównie pracowała z dorosłymi, jednak okresowo realizowała programy profilaktyczne dla młodzieży (”Zanim spróbujesz” ) oraz  zajęcia dla dzieci z rodzin alkoholowych  na letnich obozach  terapeutycznych.

 

Realizowała także szkolenia w zakresie problematyki alkoholowej dla pracowników instytucji związanych z pomaganiem drugiemu człowiekowi – nauczycielom,policjantom,pracownikom socjalnym, kuratorom sądowym, kierownikom placówek, Komisji do Spraw Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych.

 

Przez kilka lat pracowała na Dziennym Oddziale Nerwic Specjalistycznego Psychiatrycznego Zespołu Opieki Zrowotnej, gdzie poza prowadzeniem psychoterapii indywidualnej prowadziła grupowe zajęcia arteterapeutyczne (psychorysunek, muzykoterapia) oraz zajęcia relaksacyjne. Była także wolontariuszem w Telefonie Zaufania.

 

Podczas pobytu w Polsce pracowała również jako nauczyciel kilku przedmiotów (etyka, elementy arteterapii, planowanie i organizacja czasu wolnego, organizacja pomocy społecznej z uwzględnieniem roli i zadań instytucji) w Studium dla Pracowników Socjalnych. Doświadczenia pedagogiczne w Anglii to okres 2011-2012 – gdy wzięła udział w projekcie Szkoły Integralnego Pomagania im.ks. J. Jarzębowskiego w Londynie .

 

Aktualnie prowadzi praktykę prywatną w ramach Pracowni Psychoedukacji i Terapii, którą utworzyła na emigracji. Główne obszary,w których pomaga to: problemy w relacjach, tzw. syndrom DDA/DDD, uzależnienie od miłości, współuzależnienie, choroby psychosomatyczne, nerwice, uzależnienia od środków psychoaktywnych (alkohol, narkotyki, leki) i inne choroby zagrażające życiu, żałoba, żal po stracie.

 

Poszerzenie oferty terapeutycznej Pracowni to powód, dla którego w 2013 roku pracę z osobami uzależnionymi podjął  Leszek Korzecki i systematycznie działalność zespołu zaczęły wspierać także inne osoby – zarówno goście z Polski jak i te,które przebywają na stałe w UK

UKOŃCZONE SZKOLENIA

Ukończyła całościowe szkolenie w zakresie Psychoterapii pod kier. prof. J.Ledera i prof. J.Aleksandrowicza (1987 rok) akredytowane przez PTP przygotowujące do Certyfikatu Psychoterapeuty Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (pierwszy – najstarszy atestowany kurs zorganizowany przez prof. Cz. Czabałę )

 

Odbyła długoterminowe staże dotyczące pracy terapeutycznej z nerwicami i zaburzeniami osobowości:

– w Klinice Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie pod kierunkiem prof.St.Ledera,

– w Ośrodku Leczenia Nerwic w Krakowie pod kierunkiem J.Aleksandrowicza

– w Pracowni Psychoterapii Kliniki Psychiatrii Dorosłych AM w Krakowie pod kierunkiem dr P.Drozdowskiego

– z zakresu uzależnień – na oddziale ogólnopsychiatrycznym SP ZOZ w Choroszczy raz kolejny staż w Wojewódzkim Ośrodku Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Gdańsku

 

Uczestniczyła w zgrupowaniach dydaktyczno treningowych w zakresie psychoterapii prowadzonych przez Klinikę Nerwic Instytutu Psychiatrii i Neurologii w Warszawie oraz korzystała z różnych formszkolenia zawodowego w zakresie psychoterapii grupowej w Ośrodku Treningowym „Drewnica” przy Szpitalu dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Ząbkach oraz w Laboratorium Psychoedukacji, gdzie ukończyła kurs „Kontakt w Sytuacji Pomagania”,a także kurs „Wprowadzenie do analizy grupowej”organizowany przez Sekcję Naukową Psychoterapii PTP

 

Ukończyła  przy Instytucie Psychologii Zdrowia Polskiego Towarzystwa Psychologicznego http://www.psychologia.edu.pl/

– Studium Pomocy Psychologicznej ,

Studium Terapii Uzależnień i Współuzależnienia 

kilka kursów dotyczących pomocy osobom wsółuzależnionym i Dorosłym Dzieciom Alkoholików następnie uzyskała Ceryfikat Specjalisty Uzależnień i Współuzależnień potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zakresie samodzielnego prowadzenia psychoterapii uzależnień, współuzależnień oraz osób z syndromem DDA i DDD

 

Ukończyła także Podyplomowy Kurs Arteterapii /arteterapia wizualna, biblioterapia, muzykoterapia,choreoterapia przy  Polskim Instytucie  Eriksonowskim w Katowicach http://www.p-i-e.pl/

 

Należy do Międzynarodowego Stowarzyszenia NEST http://www.nest-terapia.eu/; ukończyła prowadzone przez to Stowarzyszenie Szkolenie Pomocy Psychologicznej w udzielaniu pomocy terapeutycznej dla osób z doświadczeniem zaniedbania,przemocy oraz wielorakich strat i w 2015 uzyskała certyfikat potwierdzający kwalifikacje do pracy terapeutycznej  w programie terapii grupowej pracującej na bazie programu NEST a następnie podjęła praktykę terapeutyczną pod stałą superwizją.

 

Czerpie z różnych podejść terapeutycznych dopasowując sposoby pomagania do indywidualnych potrzeb danej osoby – pracuje głównie w podejściu integracyjnym, korzystając przede wszystkim z nurtu poznawczo-behawioralnego (to znaczy odnosząc się do myśli, przekonań, nawyków), systemowej terapii rodzin, ale także z nurtu psychodynamicznego i egzystencjalnego korzystając z technik symbolicznych, wyobrażeniowych, doświadczeniowych oraz podejmując pracę na relacji terapeutycznej.

 

Lubi się uczyć, nieustannie podnosi swoje kwalifikacje i jest otwarta na nowe wyzwania. Podejmuje je z ciekawością i pasją. Czymś takim był program 12 Kroków „Wreszcie żyć”. W 2015 podjęła się osobistej  pracy w tym programie pod kierunkiem superwizora i psychoterapeuty o.Mateusza Romana Hinca OFM Cap, natomiast rok później towarzyszyła o.Mateuszowi w prowadzeniu kolejnej edycji zajęć w roli kooterapeuty, przygotowując się jednocześnie do pracy z małżeństwami z problemem uzależnienia, które planuje prowadzić w najbliższej przyszłości.

 

Zainteresowania zawodowe: logoterapia Frankla, psychologiczne aspekty procesu przebaczania, wykorzystanie snów w pracy z pacjentem, arteterapia

 

Prywatnie: szczęśliwa żona i matka dorosłego syna.

 

Pasje: duchowość ignacjańska, ikonopisanie, poezja, ogrody, muzyka klasyczna

Prowadzi terapię w języku polskim.

Motto:

„Nieważne jest, gdzie jesteś, ale wszędzie tam, gdzie przyjdzie ci się znaleźć, ważne jest, jak żyjesz” – Henri J.M.Nouwen

 

Kontakt:

e-mail: alicja59@mail.com

telefon: 07853245853