Warsztaty

Warsztaty grupowe realizowane w naszej Pracowni mają na celu pomoc w rozwiązywaniu życiowych problemów, wychodzeniu z kryzysów, uzdrawianiu wewnętrznych zranień, naprawianiu związków, doświadczaniu własnej wartości ale także inspirowaniu i wzmacnianiu motywacji do poznawania siebie, odblokowywania kreatywności, rozwijania się i znajdowania coraz to więcej harmonii i radości w swoim życiu:)

Warsztaty są także formą zdobywania lub utrwalania umiejętności psychologicznych poprzez doświadczenie. Często zdarza się, że teoretycznie wiemy, jakie zachowania chcielibyśmy stosować w określonych sytuacjach z codziennego życia, w praktyce jednak okazuje się, że zachowujemy się inaczej. Brakuje nam bowiem treningu i wyrobionych przez doświadczenie nawyków. Grupa warsztatowa jest miejscem, gdzie w sposób bezpieczny, pod okiem specjalisty można trenować nowe lub nietypowe dla siebie sposoby radzenia sobie w różnych sytuacjach.

Warsztaty prowadzą terapeuci Pracowni Psychoedukacji i Terapii oraz terapeuci współpracujący z Pracownią.

Niektóre z nich realizowane są cyklicznie w przeciągu określonego okresu czasu (np. warsztaty kreatywności, warsztaty umiejętności wychowawczych dla rodziców czy warsztaty 12 Kroków). Inne zaś mają formę dłuższych spotkań weekendowych.

Kwalifikację osób na zajęcia warsztatowe przeprowadza mgr psychologii, specjalista terapii uzależnień   A. Szumowska w gabinecie Pracowni „Going Home” na Tooting Broadway. Kontakt 07853245853

Proponujemy następujące zajęcia warsztatowe, które odbywają się cyklicznie po zebraniu odpowiedniej ilości uczestników:

„Wreszcie żyć – 12 kroków ku pełni życia”

– program zajęć opiera się na Programie 12 kroków, bazuje na chrześcijańskiej wizji człowieka i świata, łączy rozwój duchowy i osobowy z elementami psychoterapii. Celem pracy w warsztacie jest integralny rozwój osoby. 

Program ten realizowany w dwóch wersjach:

-dla par i małżeństw z problemem uzależnienia http://www.going-home.co.uk/12-krokow/4593588962 

-dla osób indywidualnych

Po ukończeniu Warsztatów uczestnicy są zaproszeni do kontynuacji pracy w tym duchowym wymiarze we Wspólnocie 12 kroków. Formą tej pracy są mitingi, czyli cotygodniowe spotkania w grupach samopomocowych DDA/DDD, Al-Anon, AA, SLAA itd. Celem pogłębienia pracy w wymiarze psychologicznym uczestnikom warsztatów proponowany jest także program terapeutyczny NEST.

„Droga artysty” 

– warsztat odblokowania kreatywności i mocy sprawczej (na bazie techniki stworzonej i opisanej przez Julię Cameron – nowojorską scenarzystkę, reżyserkę i pisarkę http://www.going-home.co.uk/droga-artysty/4593588959  Autorka metody uważa, że kreatywność mieszka w każdym człowieku i jeśli jest dobrze ukształtowana, prowadzi do lepszego życia. Harmonijnego i spełnionego, w którym nareszcie możemy się realizować.

„Bliżej Dziecka”

– warsztat umiejętności wychowawczych oparty głównie na koncepcji zawartej w pozycji A. Faber i E. Mazlish – „Jak mówić, żeby dzieci nas słuchały? Jak słuchać, aby dzieci do nas mówiły?” http://www.going-home.co.uk/blizej-dziecka/4593588961  Celem zajęć jest wyposażenie rodziców w uniwersalne umiejętności wychowawcze i nauczenie skutecznego radzenia sobie w codziennych sytuacjach związanych z dziećmi.  

Inne zajęcia warsztatowe są prowadzone głównie w weekendy i mają charakter jednorazowych spotkań. Tematy warsztatów zwykle dobierane są do potrzeb osób, które aktualnie są w terapii lub zmierzają do jej zakończenia.