Grupa ORO

Grupa Otwarcia Rozwoju Osobistego

Udział w grupie stanowi okazję do tego, aby:

rozpoznać i określić umiejętność radzenia sobie z różnymi problemami /emocjonalnymi, intelektualnymi, sytuacyjnymi/

uzupełnić swój słownik emocjonalny oraz nauczyć się lepiej rozpoznawać emocje swoje i innych osób

poznać lepiej swoje potrzeby emocjonalne,

dowiedzieć się i przećwiczyć jak rozmawiać o emocjach oraz jakie są korzyści i koszty takiej komunikacji

dowiedzieć się trochę o sobie w kontekście budowania relacji, bardziej poczuć to kim jesteś oraz co możesz dać drugiej osobie

świadomie wybierać prawa, z których chce się korzystać

odświeżyć swoją wiedzę i zainspirować do nauki zachowań asertywnych

przyjrzeć się swoim mocnym stronom, zasobom i zacząć patrzeć na siebie bardziej realistycznie

pomarzyć o przyszłości i zdecydować co chcesz w swoim życiu zatrzymać a co zmienić odpowiadając sobie na pytanie:  ”jak to, o czym marzę ma się do mojego aktualnego życia?”

wyznaczać cele i dążyć do nich korzystając z własnych zasobów lub pomocy innych osób

zobaczyć siebie na tle grupy i otrzymać informację zwrotną na swój temat w bezpiecznej i przyjaznej atmosferze budując wspólnotę i więź z innymi, którzy są w podobnej sytuacji      

zacząć budować nowe, satysfakcjonujące nawyki

zadbać o swoją kondycję psychofizyczną i duchową.

wzajemnie uczyć się przekazywać doświadczenia, rozbudzając własną aktywność i zaangażowanie                      

dostać garść inspiracji!

przywrócić nadzieję, że zmiana jest możliwa 🙂    

Praca w grupie odbywa się metodą warsztatową. Przygotuj się więc nie tylko na garść wiedzy, lecz również na wiele ćwiczeń praktycznych: indywidualnych, w parach, podgrupach oraz na forum. Stawiamy na doświadczanie, eksperymentowanie i dzielenie się spostrzeżeniami. Korzystamy nie tylko z tradycyjnych metod werbalnych (krótkie wyłady i prace domowe) Oprócz słowa towarzyszy nam również ruch, wizualizacja, rysunek itp.

Grupa może być zamkniętym jednorazowym doświadczeniem z zakresu pracy nad sobą lub inspirować do kontynuowania tej pracy w innych formach, na przykład psychoterapii pogłębionej

Stałe elementy każdego spotkania to:

  • 60 minut rozmowy w grupie dotyczącej bieżących spraw wnoszonych przez uczestników

  • 60 minut warsztatu umiejętności, m.in. jak troszczyć się o siebie?; jak planować i organizować sobie czas w emigracyjnej rzeczywistości?; jak radzić sobie z uczuciami negatywnymi, np. złością, lękiem, wstydem itp., na czym polega sztuka dobrego komunikowania się, ustanawiania granic?;jak pomóc mojemu dziecku?; rozmawiamy też o wartościach w tematach: „Co to jest miłość?”, ”Czym jest duchowość?” Itp. 

Zasady uczestnictwa: 

-udział w grupie poprzedza sesja diagnostyczna (kontakt – A.Szumowska, mob. 07853245853)

-grupa ma charakter otwarty (tzw. ”grupa rotacyjna”), stanowi cykl około 40 spotkań, które są realizowane ciągle – do grupy mogą dołączać nowe osoby, o czym uczestnicy są informowani z wyprzedzeniem

-uczestnicy są zobowiązani do poufności, uprzedzania o nieobecnościach i zachowania zasad płatności

-okres uczestnictwa obejmuje 10 miesięcy.

Zasady udziału omawiane są szczegółowo podczas konsultacji.

Czas – Środa 19.00-21.00 

 Spotkania rozpoczęły się 8 maja 2008 roku sali ks.J.Popieluszki przy Parafii Rzymsko-katolickiej pw. NMP Matki Kościoła na Ealing Broadway w Londynie  (Polish Roman Catholic Church of Our Lady Mother of the Church)

UWAGA! Aktualnie grupa ORO pracuje w formie online