Grupa NEST

9 miesięczna terapia grupowa NEST

II. Etap drugi to kilkumiesięczna psychoterapia grupowa prowadzona w oparciu o program terapeutyczny NEST (New Experience for Survivors of Trauma – Nowe Doświadczenie dla Osób Dotkniętych Traumą). 

Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie: http://nest-terapia.eu/ 

Celem grupy terapeutycznej jest:

• pomoc w przezwyciężeniu psychologicznych i interpersonalnych konfliktów, powstałych na skutek przebytych urazowych doświadczeń,

• stworzenie warunków, w których osoby dotknięte traumą mogłyby nabywać i rozwijać bardziej przystosowawcze sposoby radzenia sobie w sytuacjach zagrożenia, takie jak asertywność, skuteczne zwracanie się o pomoc, czy w sytuacjach koniecznych – ucieczka,

• pomoc w zrozumieniu przyczyn wydarzeń z przeszłości i ich powiązań z trudnościami obecnie doświadczanymi,

• rozpoznanie, wyrażanie i radzenie sobie z uczuciami bólu, strachu, zagubienia, wstydu, winy i złości,

• zapoczątkowanie naturalnych procesów psychologicznych takich jak żałoba, żal po stracie i przebaczenie krzywd,

• uczenie się brania odpowiedzialności za swoje decyzje,

• uczenie się realistycznego postrzegania własnych możliwości i ograniczeń,

• wspieranie w tworzeniu autentycznych relacji z innymi ludźmi.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

• spotkania rozpoczynają się po zebraniu odpowiedniej liczby osób do pracy terapeutycznej

• grupa liczy ok 6 osób + terapeuta, grupy są mieszane co do płci, wieku i problematyki

• grupa spotyka się raz w tygodniu na trzy godziny zegarowe

• grupa jest zamknięta – nie ma możliwości dołączenia do grupy po rozpoczęciu spotkań

Po zakończeniu regularnych spotkań grupy przewidziane są dodatkowe sesje uzupełniające: 3 miesiące, 6 miesięcy i 12 miesięcy po zakończeniu programu grupy.

Osoby zainteresowane rozpoczęciem psychoterapii grupowej są zobowiązane do odbycia 2-3 wstępnych spotkań diagnostyczno-konsultacyjnych w celu zakwalifikowania do grupy oraz określenia celów terapii.

Podczas konsultacji można także uzyskać pełne informacje o zasadach udziału w grupie, terminach i o płatnościach.

Kwalifikacja i prowadzenie zajęć:

E. Szumowska-Korzecka – kontakt kom. +44 7853245853 lub e-mail alicja59@mail.com