Terapia DDA / DDD

W naszej Pracowni posiadamy kompleksową ofertę pomocy psychologicznej dla osób, które w życiu dorosłym zmagają się z urazami z dzieciństwa, trudnościami w budowaniu bliskich związków, cierpią z powodu nadodpowiedzialności i przymusu lojalności względem rodziny, co często uniemożliwia budowanie autonomicznego życia osobistego. Potocznie nazywamy je DDA/DDD. Syndrom Dorosłego Dziecka Dysfunkcji opisałam tutaj: 

SYNDROM DDA http://www.going-home.co.uk/syndrom-dda/4575693759  

Ofertę skierowaną do DDA/DDD zawarliśmy w programie o nazwie: „W DRODZE DO SIEBIE” i obejmuje ona:

TERAPIĘ INDYWIDUALNĄ

Rozpoczęcie terapii od spotkań indywidualnych często jest bardzo dobrym początkiem procesu zmian. W kontakcie indywidualnym można dobrze zdiagnozować i opisać całą mapę problemów osobistych.

TERAPIĘ GRUPOWĄ

Najlepsze jednak efekty daje połączenie terapii indywidualnej z grupową. Nacisk położony jest na pracę grupową. 

DLACZEGO PRACA W GRUPIE?

Grupa jest środowiskiem, w którym najlepiej poznaje się siebie. Grupa daje wsparcie i stwarza możliwość bezpiecznego poznawania siebie w wielu sytuacjach, przez zwielokrotnienie relacji i interakcję ze współuczestnikami. Z pomocą terapeutów staje się ona jakby korekcyjną „rodziną”, środowiskiem nabywania nowych doświadczeń. Praca w grupie umożliwia spojrzenie na własne problemy z różnych perspektyw. Pozwala na nazwanie i przepracowanie wewnętrznych konfliktów będących przyczyną napięć i trudności w realizowaniu siebie jako osobyKontakt z innymi ludźmi w relacji bezpieczeństwa i zaufania, z pomocą terapeuty staje się środowiskiem sprzyjającym osobistemu rozwojowi, wychodzeniu poza własne ograniczenia i nauce życia pełnią siebie.

Osoby zainteresowane podjęciem terapii prosimy o kontakt mailowy alicja59@o2.pl lub telefoniczny 07853245853 aby ustalić termin pierwszej konsultacji diagnostycznej i wytyczyć dalszy plan terapii.

Program terapeutyczny „W DRODZE DO SIEBIE” adresowany jest do osób dorosłych, które wychowały się w rodzinach z problemem alkoholowym lub innym rodzajem dysfunkcji (np. choroba psychiczna rodzica, stosowanie przemocy, rodzina niepełna) i identyfikują się z problematyką tzw. syndromu DDA/DDD.

Program ten stanowi wprowadzenie do szeroko rozumianej pracy nad kształtowaniem dojrzałej osobowości i jest realizowany w dwóch częściach: 

I. ETAP PIERWSZY – GRUPA ORO 

umożliwia uzyskanie wsparcia i ma charakter bardziej edukacyjny po to, aby dostarczyć „narzędzi” do badania przeszłości i realizowany jest w Grupie Otwarcia Rozwoju Osobistego

II. ETAP DRUGI – GRUPA NEST

to 9-miesięczna terapia grupowa, która stanowi cykl sesji terapeutyczno-rozwojowych prowadzonych w oparciu o międzynarodowy program NEST (New Experience for Survivors of Trauma). Więcej informacji o programie NEST znajduje się na stronie:  http://nest-terapia.eu/ Doświadczenie życia na emigracji naniosło nieco poprawek na termin zakończenia programu. Kiedy bowiem włączamy dłuższe przerwy na wakacje i przerwy świąteczne program trwa około 11 do 12 miesięcy.