Psychoterapia

Psychoterapia indywidualna 

– Psychoterapia indywidualna odbywa się w formie spotkań (sesji psychoterapeutycznych), które mają stałą częstotliwość -zwykle raz w tygodniu. Jej długość, w zależności od rodzaju problemu, może się różnić – psychoterapia krótkoterminowa (od kilku spotkań do roku regularnej terapii) – psychoterapia długoterminowa (może trwać od roku do kilku lat).

Psychoterapia indywidualna to spotkanie dwóch osób, osoby poszukującej pomocy (pacjenta/klienta) oraz osoby, która w oparciu o swe wykształcenie oraz własne doświadczenie życiowe takiej pomocy udziela (psychoterapeuta). W trakcie takich spotkań, poprzez relację z psychoterapeutą, pacjent/klient ma możliwość odreagowania emocjonalnego, poznania samego siebie w tym źródeł swoich trudności oraz wewnętrznych zasobów – aktywnego ćwiczenia nowych form zachowania np. radzenia sobie ze stresem czy wyzwaniami życiowymi.

Psychoterapeuta na pierwszym spotkaniu informuje pacjenta o wysokości honorarium (uwzględniana jest indywidualna sytuacja osoby) i formie płatności oraz o sposobie odwoływania sesji.

Sesje psychoterapii indywidualnej prowadzi mgr Alicja E.Szumowska

Psychoterapia grupowa

– Psychoterapia grupowa odbywa się w formie regularnych spotkań w grupie 4 -12 osobowej, pod kierunkiem psychoterapeuty. Służy przede wszystkim uświadomieniu zachowań i sposobów funkcjonowania w relacjach z ludźmi. Może mieć charakter krótkoterminowy np. kilkunastogodzinna praca weekendowa, bądź długoterminowy – cotygodniowe 2-3 godzinne spotkania.

Grupa sprzyja poznawaniu siebie, innych i naszych związków, stwarzając warunki do uświadamiania sobie własnych wzorców kontaktowania się z ludźmi i tego jak budujemy z nimi relacje. Daje możliwość poznawania nawykowych sposobów myślenia, przeżywania, zachowania, a także wynikających z nich konsekwencji. Zatem grupa terapeutyczna sprzyja poszerzeniu i pogłębieniu świadomości, zwiększaniu odpowiedzialności i możliwości wyboru, co może stanowić początek zmian i sprzyjać własnemu rozwojowi. Sesje terapii grupowej trwają od 2 do 3 godz.

W ramach pracy indywidualnej i grupowej Pracownia Psychoedukacji i Terapii dostarcza pomocy osobom uzależnionym, współuzależnionym oraz Dorosłym Dzieciom (DDA/DDD)