KS.DARIUSZ KWIATKOWSKI MIC

Długoletni przyjaciel wspólnoty, w przeszłości pełniący służbę powiernika klasy A polskojęzycznych grup  Anonimowych Alkoholików w Europie Zachodniej  

Od 2007 współpraca z Pracownią Psychoedukacji i Terapii „Going Home”, w ramach której prowa-dził zajęcia z duchowości w Grupie Otwarcia Rozwoju Osobistego a także poradnictwo psychologiczno-duchowe

Stworzył i kierował Licheńskim Centrum Pomocy Rodzinie i Osobom Uzależnionym (w latach 1999-2003)

Ukończył w Instytucie Psychologii Zdrowia w Warszawie: Studium Pomocy Psychologicznej Studium Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, warsztaty dla osób współuzależnionych i dzieci z rodzin dysfunkcyjnych oraz Studium Terapii Uzależnień (1998-2002)

Od 2003 sprawuje duchową opiekę nad grupami wsparcia: AA, Alanon, DDA, AH, AN, SLAA

Prowadzi spotkania, rekolekcje i warsztaty specjalistyczne w dziedzinie uzależnień: w Św. Katarzynie i Skorzeszycach w Górach Świętokrzyskich; w Rzepiskach koło Bukowiny Tatrzańskiej; w Carlsbergu koło Manheim w południowych Niemczech; w Fawley Court pod Londynem

Dyrektor projektu Szkoły Integralnego Pomagania imieniem ks.J.Jarzębowskiego w Londynie (2010-2012)

Powiernik klasy A Służby Krajowej wspólnoty Anonimowych Alkoholików (od 2019)