Forum Integrum Home

Praca nad sobą wymaga otwartości na nowe informacje, idee, poglądy. W tym miescu zatem znajdziesz trochę materiałów, które pozwolą Ci na to,aby znaleźć właściwy dystans do tego, co nadmiernie emocjonuje, co powoduje, że cierpisz i nie potrafisz znaleść właściwego kierunku.

Chciałabym, aby ta zakładka stała się swoistą „szufladą” materiałów potrzebnych Ci podczas Twojej drogi do siebie szczególnie we wstępnym etapie psychoedukacji. Dlatego wskażę Ci tutaj potrzebne artykuły, książki i ich fragmenty, a także filmy i linki.

Pomysł ten zrodził się z moich kilkuletnich już doświadczeń pracy na emigracji.Specyfiką tej pracy jest między innymi utrudniony dostęp do materiałów psychoedukacyjnych. Dlatego pozwalamy sobie tutaj na udostępnienie podstawowych,wybranych materiałów, które posłużyć mogą do lepszego rozumienia swojej sytuacji i inspirować motywację do zmian.

Materiały te,głównie w postaci artykułów znajdują się na nieczynnym już dzisiaj forum „INTEGRUM HOME” ks. D.Kwiatkowskiego MIC, gdzie przez wiele lat zajmowaliśmy się moderowaniem kilku działów związanych z problematyką pomagania. Zdecydowaliśmy się jednak zostawić je tutaj, ponieważ zawierają wiele przydatnych materiałów dotyczących zdrowienia w obszarze uzależnienia i współuzależnienia.